Statenleden

Fractievoorzitter
E-mail:     woutjansen@50pluspartij.nl
Biografie
Geboren in Amsterdam in 1952, al ruim 25 jaar politiek actief en maatschappelijk betrokken in Flevoland. Vele perioden lijsttrekker/fractievoorzitter/wethouder geweest in de lokale politiek. 

In de Provinciale Staten zet ik
 mij onder meer in voor:
Aangepast tarief openbaar vervoer 65+, geen boringen naar Schaliegas, voor dierenwelzijnsbeleid, geen vliegverkeer in de voor de nachtrust bestemde tijd, voor  'Zorgwonen' in het buitengebied, voor behoud van werkgelegenheid 50plussers en werk voor die mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en zorg (huishoudelijk) op maat! 

Huidige   functies binnen Provinciale Staten:                  
Commissies: Bestuur&Samenleving en Economie


Burger-Statenlid
E-mail:    g.laagland@flevoland.nl

Biografie
Geboren te Hilversum, 65 jaar oud, 43 jaar gehuwd, 45 jaar gewerkt bij de Belastingdienst, waarvan de laatste 25 jaar als manager. 4 Jaar politiek actief als Statenlid van Provinciale Staten Flevoland. Daarin ervaring als lid Presidium, Seniorenconvent, Commissievoorzitter en Fractievoorzitter.

In Provinciale Staten ga ik mij inzetten voor:
Meer arbeidsplaatsen ten behoeve van werkende 50-plussers, voor de verlaging van uw lasten, de verhoging van uw veiligheid, de toegankelijkheid van 'gebouwen en voorzieningen' en gratis openbaar vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden. 

Heeft u een vraag? Wilt u met de fractie in contact komen?
Bel, mail of stuur een SMS (06-28150574)

Sociale media in Flevoland:
Weblog: www.flevolandbouwenwesamen.nl
Weblog: Wout Jansen: www.woutjansen.nl

Facebook: 50PLUSFlevo
Twitter     : @50plusflevo
Twitter     : @Wout_Jansen (fractievoorzitter Provinciale Staten 50Plus)
Twitter     : @Gerbijl burger-Provinciale Statenlid 50Plus)


Frank van Laarhoven
Fractie-medewerker Frank van Laarhoven

Biografie
Geboren in Helmond en 55 jaar oud. In 1988 afgestudeerd als bedrijfseconoom. Al ruim 30 jaar ervaringen in bedrijfs-, en overheidsorganisaties. Leidinggevende functies op strategisch financieel en organisatorisch gebied gehad. De laatste 15 jaar als adviseur voor bedrijven en Rijksoverheid.. Al vanaf de jaren 80 actief en passief betrokken bij de politiek en heb bestuurlijke functies gehad zoals algemeen en dagelijks bestuurslid en lid van de Commissie discussie.
Zelfstandige vanaf 2008 t/m heden. Sinds 2014 lid van 50PLUS.

In de politieke partij 50PLUS zet ik mij in voor:
Het ondersteunen en adviseren van alle voorkomende interne vraagstukken en van de Statencommissies Bestuur & Samenleving,  Economie & Werkgelegenheid.