Agenda

Vergaderingen Provinciale Staten en fractie 50PLUS
 Fractievergaderingen 12.45 uur in Provinciehuis
  • Woensdag   8 november (11.00 uur)
  • Woensdag 13 december
FinanciĆ«le jaarstukken Provincie Flevoland
Wilt u een keer een fractievergadering van 50Plus bijwonen? Dat kan, meldt u dan aan bij de secretaris van de fractie:
Gerben Laagland
06-28150574