dinsdag 17 oktober 2017

IPO jaarcongres 3 en 4 oktober in Emmen

PROVINCIES ZIJN ONMISBAAR BIJ ENERGIETRANSITIE
De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. En de provincies zijn daarbij onmisbaar. Zij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig.


Deze rol van de provinciale besturen schetste IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten op het jaarlijkse IPO-congres dat dit keer gehouden werd in Emmen. Ruim 450 personen bespraken op 4 oktober in Emmen met elkaar wat genoemd werd 'één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie'. Ook Provinciale Statenleden van 50PLUS namen aan dit congres deel. Onder hen Wout Jansen uit Flevoland.

donderdag 28 september 2017

50PLUS mede-initiatiefnemer voor 'Regenboogprovincie'

Flevoland is nu 'REGENBOOG' Provincie?


De provincie Flevoland is per 27 september 2017 direct een Regenboogprovincie. Fractievoorzitter Wout Jansen van 50PLUS was mede-initiatiefnemer van de motie vreemd aan de orde van de dag. Een brede meerderheid in Provinciale Staten heeft na een goed onderling debat over deze motie daarmee ingestemd.

Alleen de ChristenUnie, SGP en 1 Statenlid van het CDA stemden tegen, ook na aanpassing van de motie met 'Dat alle vormen van discriminatie nadrukkelijk wordt verworpen'. '
Drenthe, Gelderland en Groningen hebben zich al eerder uitgeroepen tot Regenboogprovincie. Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

In een Regenboogprovincie staan de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders hoog in het vaandel. Het provinciebestuur gaat meer doen om de gelijke behandeling van deze zogeheten LHBTI'ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksen) te stimuleren. Ook zal in de communicatie vanuit het provinciehuis worden uitgedragen dat alle burgers in de provincie gezien en gewaardeerd worden. Van de zes Flevolandse gemeenten is alleen Lelystad aangesloten bij het landelijke project Regenboogsteden.

woensdag 30 augustus 2017

Eerste 'BURGER top' over toekomst van Flevoland

Hoe maken we Flevoland sterker?
Op zaterdag 7 oktober a.s. vindt Flevolands eerste FlevoTop plaats. Inwoners van Flevoland buigen zich samen over de vraag “Hoe maken we Flevoland sterker?”. De provincie wil via de FlevoTop meer zicht krijgen in wat mensen vinden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst.

donderdag 17 augustus 2017

Werkloze 50Plussers kind van de rekening Rutte I en II

Werkloze 50Plussers worden gediscrimineerdYo Tjappie, alles chill?

"Yo Tjappie, alles chill?"


"Yo Tjappie, alles chill?" Voor jongeren in Lelystad was het even goed kijken, maar ja, ze werden echt op deze manier aangesproken in een brief van de gemeente. De gemeente wil jongeren zo makkelijker bereiken(!?).
Een folder van de gemeente Lelystad aan bijna 400 jongeren, heeft tot veel boze reacties geleid. Jongeren, en sommige ouders hebben zich daarover bij de gemeente beklaagd. De brochure zou denigrerend en stigmatiserend zijn. De bewuste tekst is gestuurd naar jonge Lelystedelingen die geen baan hebben én geen diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau. Volgens de gemeente is het voor deze jeugd moeilijk om aan het werk te komen, omdat ze geen zogenaamde startkwalificatie hebben. Daarom wordt er hulp geboden.

Netnix en tjappie
Om de doelgroep te bereiken is gekozen voor deze populaire straattaal. Zo staat op de voorkant "Netnix". Dat slaat kennelijk op de situatie waarin de betrokkenen jongeren zitten. Ook de aanhef is nauwelijks netjes te noemen: "Yo tjappie, alles chill!" Maar de betekenis van Tjappie is dom of lomp.
Ouders en jeugdigen hebben zijn boos en geërgerd. De gemeente laat weten dat de tekst van de folder bewust is gekozen, om de jeugd beter te bereiken. De boosheid daarover van sommige inwoners wordt betreurd.
50PLUSLelystad vindt dit een beetje dom!

dinsdag 15 augustus 2017

50PLUS: een jonge ouderenpartij

Bij iedere 'jonge' partij nemen de zaken wel eens een opvallende wending, vaak komen bepaalde onvolkomenheden in regels veelal plotsklaps uit de 'lucht vallen'. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van 'onwil' of 'moedwillig handelen', maar is het veelal het gevolg van 'roeien met de riemen die we hebben'. 

Iedere nieuwe partij kent daarnaast ook het probleem dat de leden onderling elkaar vaak niet eens kennen. Beweegredenen, politieke motivatie, ambities; allemaal informatie die bij een nieuwe partij simpelweg meestal ontbreekt, terwijl tegelijkertijd iedere nieuwe partij naast oprechte betrokken personen ook een scheepslading aan opportunisten en baantjesjagers aantrekt die vooral met de eigen carrière en belangen bezig zijn dan met de doelstellingen van de nieuwe partij.

Dat levert soms wat eerder achterdocht en wantrouwen op, zowel bij de oprecht betrokken leden als ook bij de opportunisten en baantjesjagers. De eerste jaren zijn dan ook cruciaal voor een partij; pas na zo een periode van 'kennismaken' en 'elkaars nieren proeven' zal blijken of een partij ook daadwerkelijk levensvatbaar is. Zeker voor een ledenpartij die zich democratisch wil organiseren. Niet voor niets heeft de PVV maar één lid. Voor de heer Wilders was die constructie de enige mogelijkheid om in een korte periode een stabiele partij te creëren.

De 50PLUS oprichters kozen een veel moeilijker pad, namelijk dat van de democratische ledenpartij. Dat dit met 'vallen en opstaan' gepaard gaat namen zij voor lief vanuit de eigen democratische overtuiging. Kortom, die vallen en opstaan periode is nog steeds actueel, en via een gestage pas van hervormingen en aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement wordt de partij zo een goed geoliede en werkbare vereniging die aan de verwachtingen van iedere betrokkene kan voldoen. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de 'vernieuwingscommissie' die de eigen regels nader tegen het licht houdt. En terwijl zij daar mee bezig zijn, leren de leden elkaar onderling beter kennen, worden vriendschappen gesloten, en medestanders gezocht.

Gezamenlijk bouwen we aan de partij zodat deze de tand des tijds kan doorstaan. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat de doelstellingen van de partij prevaleren boven eigenbelang. Gezamenlijk leren we elkaar kennen, waarderen, én vertrouwen, zodat we van een groep verenigde individuen verworden tot een partij van bevriende medestanders met een eensluidend politiek doel. Dat vergt tijd en een groeiproces. De oprichters hebben de heipalen geslagen, het is aan ons, de leden, om het politieke thuis uit te bouwen met een goede fundering en stevige muren.

Want de partij is niet 'af', het is niet zoals bij menig andere partij al een organisatie die al jarenlange ervaring én structuren heeft. Nee, we staan nog volop in de steigers, en bij iedere verkiezing willen we de vlag al op het dak hijsen, terwijl de buitenmuren nog in aanbouw zijn. Dat levert soms een 'behelpen' en veel 'improvisatie' op die slechts zelden iedereen kan bekoren, maar zolang we door bouwen aan dat 'politieke huis' zal dit uiteindelijk een mooi 'thuis' voor alle bewoners/leden kunnen worden.

50PLUS Flevoland bouwt mee, wij hopen u als lezer van dit blog ook!